Innmelding

Norsk asfaltforening

Post og besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik

Telefon:
67 10 10 90 (valg 2)

Leder:
Thor Asbjørn Lunaas, Statens vegvesen

Prosjektleder:

Vibeke Taranger

E-post: 
post@norskasfaltforening.no

 

alt

Skjema som sendes inn ved adresseforandring og registrering av nye medlemmer

* Tilhører bedrift/etat
* Fornavn på medlem
* Etternavn på medlem
Fødselsdato
* Fakturaadresse
Adresse til bedrift/etat
* Mobilnummer
E-postadresse til medlem
Er medlem fra før gjelder kun adresse forandring