Litt om Norsk Asfaltforening

Asfalt er et tradisjonsrikt byggemateriale. Norsk Asfaltforening er et forum for faglig og sosial kontakt innen bransjen. Foreningens formål er å fremme asfaltteknikkens utvikling innen forskning, forskrifter, utførelsesmetoder, anvendelse og lignende gjennom foredrag, kurser og samarbeid med internasjonale organisasjoner.

De ca. 386 medlemmene er ansatt i statlige og kommunale etater, hos private entreprenører, konsulenter, leverandører og oljeselskaper. Foreningen er upolitisk og uten tilknytting til særinteresser som byggherrer eller entreprenører.

Et styre på 6 leder foreningen og formålsparagrafen går i korthet ut på å fremme bruken av asfalt og være en pådriver i asfaltteknisk FOU arbeide. Veiteknisk Institutt har sekretærfunksjonen.

Møteplass nummer èn er Asfaltdagen som arrangeres i slutten av januar hvert år. Her holdes foredrag om temaer som opptar asfaltfolket, siste nytt fra gamle og nye prosjekter rapporteres, og ikke minst diskuteres. Frammøtet de siste årene har vært ca.200 deltakere.

Foreningen arrangerer også en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går til inn- og utland med stor deltakelse.

Åtte distriktsgrupper har en viktig oppgave i foreningen. Gruppene arrangerer vanligvis et møte i året, hvor temaene gjerne har en lokal vinkling. 

Faggrupper er også opprettet innen områdene: 

  • Bindemidler
  • Funksjonskontrakter
  • Dimensjonering
  • Maskiner
  • Gjenbruk  


Boka "ASFALT Retningslinjer" ble utgitt av foreningen. Den har gjennom tidene hatt mange og lange navn, men er mest kjent som Svarteboka. Denne boka har gjort tjeneste som Norges viktigste lærebok og oppslagsverk innen asfalten, men har nå utgått.