Medlemskontingent

Ny kontingent profil fra 2017 : Når Bedrift/etat er medlem av Norsk Asfaltforening vil alle bedriftens/etatens ansatte være medlem av foreningen og få medlemspris på alle våre fagkurs og konferanser.

Kontingent for 2018 ble vedtatt på årsmøte i 2017 at vil være uforandret.

NORSK ASFALTFORENINGS  KONTINGENT 2017

 

 

1. Medlemsbedrift/etat kontingent: Kategori 1a - d

 

 

 

1a. Entreprenører/produsenter omsetter  mer enn 400 000 tonn asfalt.

 

 

kr 29 000

 

1b. Entreprenører/ produsenter omsetter mindre enn 400 000 tonn asfalt , Oljeselskaper, Avinor og andre offentlige byggherrer, Statens vegvesen, pr region og Vegdirektoratet.

Kommuner med mer enn 100 000 innbyggere

Bedrifter med 10 eller fler ansatte

 

  

 

kr 10 500

 

 

 

 

1c. Kommuner med  mindre enn 100 000 innbyggere,

 

Bedrifter med mindre enn 10 ansatte 

 

 

kr 5 000

 

 

1d. Bedrifter med mindre enn 5 ansatte

 

 

kr 2 500

 

 

2. Personlig kontingent (søkes NA om)

kr 500

 

 

3. Undervisningsinstitusjoner , heltids pensjonister, studenter og æresmedlemmer betaler ikke kontingent

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man ikke har meldt seg ut skriftlig i løpet av året må det betales kontingent for påfølgende år.  Medlemskapet løper til det blir sagt opp skriftlig.