Seminarer/årsmøte

Norsk asfaltforening gjennomfører fagseminarer, konferanse og studietur. Årsmøte avholdes i mai.

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.