Seminarer

Norsk asfaltforening gjennomfører fagseminarer, konferanse og studietur. Årsmøte avholdes i mai.

NORSK ASFALTFORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE 9. MAI 2017

TID: Tirsdag 9. mai 2017 kl. 17.00

STED: Fjordveien 1, i auditoriet på Høvik

 

 

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.