Innkalling til årsmøte onsdag 30. mai 2018 kl. 17.00

20118-05-30 Årmøte informasjon hjemmeside.jpg

NORSK ASFALTFORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE 30. MAI 2018

TID: Onsdag 30. mai 2018 kl. 17.00

STED: Fjordveien 1, i auditoriet på Høvik

 

 

Program

Sak 1  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 2  Årsberetning 2017

Sak 3  Regnskap 2017– revisjonsberetning

Sak 4  Fastsettelse av kontingent 2019

Sak 5  Budsjett 2018 Forslag til budsjett 2019

Sak 6   Forslag til vedtektsendring

Sak 7   Valg av styret

Sak 8  Valg av valgkomite

Sak 9  Valg av revisor

Sak 10  Valg av 2 representanter til styret i KFA

Årsberetning 2017 og sakspapirer vil bli lagt ut på årsmøtet. Det vil bli enkel servering etter møtet. Husk derfor påmelding.

Meld deg på elektronisk ved å fylle ut skjema under . Eller send en e-post til: post@norskasfaltforening.no

Påmelding innen 25. mai. d.å.

Last ned filer

2018-05-30 Innkalling til årsmøte.pdf

Påmelding til studietur 11. - 12. september 2018

* Bedrift/virksomhe/etat
* Fornavn
* Etternavn
* Faktura adresse
Merk faktura
Jeg ønsker overnatting 10. september på Scandic, Nidelven
Ingen overnatting på hotel 11. til 12. september på Scandic, Nidelven
* Kryss av i boksen hvis du trenger godkjenning av din bedrift
E-postadresse
* Mobilnummer