Innkalling til årsmøte tirsdag 9. mai 2017 kl. 17.00

Forside årsmøte.jpg

NORSK ASFALTFORENING INNKALLER TIL ÅRSMØTE 9. MAI 2017

TID: Tirsdag 9. mai 2017 kl. 17.00

STED: Fjordveien 1, i auditoriet på Høvik

 

 

Program

Sak 1  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 2  Årsberetning 2016

Sak 3  Regnskap 2016– revisjonsberetning

Sak 4  Fastsettelse av kontingent 2018

Sak 5  Budsjett 2017 Forslag til budsjett 2018

Sak 6   Forslag til vedtektsendring

Sak 7   Valg av styret

Sak 8  Valg av valgkomite

Sak 9  Valg av revisor

Sak 10  Valg av 2 representanter til styret i KFA

Årsberetning 2016 og sakspapirer vil bli lagt ut på årsmøtet. Det vil bli enkel servering etter møtet. Husk derfor påmelding.

Meld deg på elektronisk ved å fylle ut skjema under . Eller send en e-post til: post@norskasfaltforening.no

Påmelding innen 4. mai. d.å.

Last ned filer

2017-05-09 Innkalling til årsmøte.pdf

Påmelding til årmøte 9. mai 2017

* Bedrift/virksomhe/etat
* Fornavn
* Etternavn
* Mobilnummer
E-postadresse
* Kryss av i boksen hvis du skal delta på bevertning etter møte