Studieturer

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.

Årets studietur går til Stockholm i perioden 12. - 13. september. Turen er for idag fulltegnet, men hvis du ønsker å stå på reserveliste så fyll inn påmeldingsskjema under. Det er forsatt noen som venter på firmagodkjenning.

Vi skal besøke Skanska (E4 Förbifart Stockholm), Peab sin asfaltfabrikk og Nynas Raffineri

I 2015 gikk studieturen til Vilnius i Litauen. Turen ble arrangert i perioden 8. - 11. sepember 2015. 

Studieturen i 2014 gikk til Nederland, nærmere bestemt Haag/Amsterdam. Les mer om det faglige programmet ved å klikke på filen.

Studietur 2013 gikk til Tyskland, 23. -26. september 2013

Norsk Asfaltforenings studietur 2012 ble lagt til Dundee, Skottland, og omfattet besøk på Nynas oljeraffineri i Dundee samt møter med det asfaltfaglige miljøet i Skottland.

Studieturen gikk dette året til Verona i Italia i tidsrommet 4. - 7. oktober.

STUDIETUR/FAGLIG SEMINAR TIL KRAKOW 29. septemer - 1. oktober 2010

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur til Trøndelag og nordvestlandet 15. og 16. september 2009 .

Studieturen gikk til Lisboa/Portugal i perioden 24. - 27. september.
 

Den årlige studieturen til Norsk Asfaltforening ble avholdt 26. - 27. september . 

26. september dro Norsk Asfaltforening med 36 deltakere på studietur til Praha. Etter en hyggelig lunsj på Petrin-høyden dro vi rett ned på hotellet Jalta og fikk en meget interessant orientering om HMS-systemet i Tarmac CZ. Dette er et system utviklet av morselskapet Anglo American, og hvordan dette ble tilpasset tjekkiske forhold.

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur i Finnmark 13.- 15. september.