Årsmøte i Norsk Asfaltforening avholdes 11. mai 2022 via Teams

ThinkstockPhotos-482728759.jpg

Norsk Asfaltforening sitt årsmøte avholdes via Teams onsdag 11. mai 2022 kl. 15.00.

 

Etter påmeldingsfristens utløp vil de som har meldt seg på motta en link i sin e-post til Teams møte. 

Hvis medlemmer vil ta opp andre saker. Må disse være innsendt post@norskasfaltforening.no senest 14 dager før årsmøte avholdes.

Innkalling og sakspapirer vil bli tilsendt på e-post.

Vennligst gi beskjed til Norsk Asfaltforening om du ønsker å delta ved å sende en e-post til post@norskasfaltforening.no. Påmeldingsfrist mandag 9. mai 2022

 

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 1  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 2  Årsberetning 2021

Sak 3  Regnskap 2021– revisjonsberetning

Sak 4  Fastsettelse av kontingent 2023

Sak 5  Revidert budsjett 2022 Forslag til budsjett 2023

Sak 6  Valg av styret

Sak 7  Valg av valgkomite

Sak 8  Valg av revisor

Sak 9  Valg av 1 representanter til styret i KFA

 

Styret i Norsk Asfaltforening