Årets Asfaltjobb 2020

«Årets Asfaltjobb 2020» ble delt ut på webinaret 21. januar 2021.

Årets asfaltjobb går hvert år til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

I år ble prisen tildelt Veidekke Industri A/S sitt utleggerlag ved Kato Myrholen Kato Myrholen BAS Cristian Finsrud Tom Arne Enerhaugen Trond Einarsrud Robert Wold Per Egil Linna og anleggsledere Sven Erik Killi og Per Kristian Melsnes

Laget får prisen for forbilledlig planlegging, drift, kvalitet og sikker og trygg utførelse. Laget har levert høy kvalitet på asfaltarbeidene på anleggene på RV3 Østerdalen og har sammen med andre lag bidratt til de flotte asfaltdekkene på EV6-anleggene som ble avsluttet i 2020.

Norsk Asfaltforening inviterte alle til å komme med forslag til hvem som fortjente å bli kåret til "Årets asfaltjobb 2020".  Prisen ble utdelt på webinaret 21. januar 2021. I år ble dette et alternativ til Asfaltdagen som skulle vært avholdt 21. januar. Webinaret var gratis.

Hensikten med prisen var å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt har vurdert de innkomne forslag og gitt en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen har stått for endelig beslutning.