Årets Asfaltjobb 2020

Årets asfaltjobb går til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

Norsk Asfaltforening har inviterer alle til å komme med forslag til hvem som fortjener å bli kåret til "Årets asfaltjobb 2020".  Prisen vil bli utdelt på webinar 21. januar 2021. I år blir dette et altenativ til Asfaltdagen som skulle vært avholdt 21. januar. Webinaret er gratis.

Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt har vurdert de innkomne forslag og gitt en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen har stått for endelig beslutning.