Årets Asfaltjobb 2021

«Årets Asfaltjobb 2021» ble delt ut på Asfaltdagen 24. mars 2022.

Årets Asfaltjobb for 2022 gå til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

Norsk Asfaltforening inviterer alle til å komme med forslag til hvem som fortjener å bli kåret til "Årets Asfaltjobb 2022".  Prisen vil bli utdelt på Asfaltdagen 19. januar 2023, Oslo.

Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt vurderer de innkomne forslag og gir en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen står for endelig beslutning.

 

Synes du at ditt utleggerlag fortjener prisen? Eller er du en byggherre som er meget fornøyd med en godt utført asfaltjobb?

Send inn forslag til Årets Asfaltjobb 2022 ved å fylle ut det elektroniske skjema nedenfor innen 3. desember 2022

Forslag til Årets Asfaltjobb 2021

* Kandidatens firma/virksomhet
* Kandidatens navn (leggelag/utførende enhet/avdeling)
* Kandidatens representer ved (navn og stilling)
* Kandidatens telefonnr./mobilnr.
* Begrunnelse for forslaget. Ønsker man å legge ved mer dokumentasjon send et vedlegg til post@norskasfaltforening.no
* Kvalitet (Håndverksmessig kvalitet)
Forholdet til byggherre
HMS (arbeidsvarsling, arbeidsmiljø, sikkerhet, mm.)
Annet
* Navn forlagstiller -forlagstiller vil bli kontaktet
* Forlagstillers virksomhet (etat,firma)
* Forlagstillers telefonnr./mobilnr.
E-post til forlagsstiller