Årsmøte ble avholdt i Norsk Asfaltforening 12. mai 2021 via Teams

ThinkstockPhotos-482728759.jpg

Norsk Asfaltforening avholdt sitt årsmøte via Teams onsdag 12. mai 2021 kl. 15.00

 

Norsk Asfaltforening avholdet årsmøte onsdag 12. mai kl. 15.00. Årsmøte ble gjennomført via Teams.

 

Nytt styre i 2021/22

 

Styreleder Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS valgt for 1 år

Styremedlem Even Sund, Statens vegvesen valgt for 1 år

Styremedlem Glenn Thorén, Pon Equipment valgt for 1 år

Styremedlem Josten Aksnes, Statens vegvesen Ikke på valg

Styremedlem Hilde Heieren, Viken fylkeskommune Ikke på valg

Styremedlem Vidar Stavik, Eurostar AS Ikke på valg