Årsmøte i Norsk Asfaltforening 12. mai 2021 via Teams

ThinkstockPhotos-482728759.jpg

Norsk Asfaltforening avholder årsmøte via Teams onsdag 12. mai 2021 kl. 15.00

 

Norsk Asfaltforening avholder årsmøte onsdag 12. mai kl. 15.00. Årsmøte vil gjennomføres via Teams.

Meld dere på ved å sende en e-post til: post@norskasfaltforening.no.

Etter påmeldingsfristens utløp vil de som har meldt seg på få invitasjon til Teams-møte via en link i sin e-post. Sakspapirer vil bli tilsendt på e-post.

Påmeldingsfrist mandag 5. mai 2021

Hvis medlemmer vil ta opp andre saker. Må disse være innsendt til post@norskasfaltforening.no senest 14 dager før årsmøte skal avholdes.

 

Styret i Norsk Asfaltforening

Last ned filer

Sak 1 Innkalling til årsmøte 2021.jpg