Årsmøte i Norsk Asfaltforening 16. juni 2020 via Teams

ThinkstockPhotos-482728759.jpg

Norsk Asfaltforening inviterer til årsmøte via Teams 16. juni 2020

Norsk Asfaltforening innkaller til årsmøte tirsdag 16. juni kl. 15.30 via Teams fra Veiteknisk Institutt, Høvik. Årsmøte må gjennomføres via Teams pga. koronaviruset. 

Meld dere på ved å sende en e-post til: post@norskasfaltforening.no.

Etter påmeldingsfristens utløp vil de som har meldt seg på få invitasjon til Teams-møte via en link i sin e-post. Sakspapirer vil bli tilsendt på e-post. Påmeldingsfrist mandag 8. juni 2020

Hvis medlemmer vil ta opp andre saker. Må disse være innsendt post@norskasfaltforening.no senest 14 dager før årsmøte skal avholdes.

 

 

Styret i Norsk Asfaltforening

Last ned filer

2020-06-16 Sak 1 Innkalling til årsmøte 2020.pdf