Nyttige lenker

FoU-programmet Varige veger (2011-2015) hadde som hovedmål økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen på det norske vegnettet.

Arbeidet har vært delt i tre hovedtema:

Asfaltdekker

Dimensjonering og forsterkning

Kunnskapsformidling og implementering

Det er arbeidet med tiltak på hele dekkekonstruksjonen, og målet har vært å heve kompetansen både hos Statens vegvesen og andre byggherrer, entreprenører, konsulenter og undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Mer informasjon om prosjektet finnes på linken under, der også alle rapporter kan lastes ned.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Hovedside:

Overvåker graden av gjenbruk av asfalt og arbeider for å fremme bruken. Etablert av Norsk Asfaltforening og driftes av Veiteknisk Institutt.  Inneholder informasjon om gjenbruk av asfalt i Norge.

Asfaltfaglig institutt som utfører oppdrag og arrangerer kurs for sine medlemmer som er bestillere, konsulenter og produsenter. Drifter KFA-ordningen på oppdrag av styret i KFA.

 

Her gjengis et utvalg av referanser som kan være av interesse. Her finnes blant annet et ‘bibliotek’ der en kan søke etter referanser norske og internasjonale referanser med bruk av utvalgte søkeord.

Ellers inneholder normalene ‘Vegbygging’ som beskriver muligheter for anvendelse av gjenbruksasfalt, tilhørende materialkrav og krav til dokumentasjon.

Håndbok N200, Vegbygging

Hovedside: www.vegvesen.no

Formålet med prosjektet er å legge forholdene til rette for bruk av resirkulerte materialer til vegbygging. Prosjektet ledes av Teknologiavdelingen /Veg- og trafikkfaglig senter i Vegdirektoratet og det har gitt ut en del rapporter som kan bestilles fra Vegdirektoratet eller lastes ned fra websidene under.

Her finner du relevant regelverk og publikasjoner mhp håndtering, mellomlagring og eventuelt deponering av gjenbruksasfalt.

Kontrollrådet tilbyr bl.a. tredjeparts sertifisering av produksjonskontrollsystemer i henhold til EUs byggeforordning. Sammen med Veiteknisk Institutt tilbys sertifisering av asfaltproduksjon. Kontrollrådet sertifiserer i tillegg bl.a. tilslag til betong og asfalt i tillegg til betongproduksjon. 

Väg- och transportforskningsinstitutet,  VTI, Sverige. Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over rapporter som omhandler gjenbruk. Mye stoff er nedlastbart.
Hovedside: www.vti.se

Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over håndbøker, veiledninger og rapporter som omhandler gjenbruk. 

Asfaltskolan är en neutral, opartisk utbildning som riktar sig till hela branschen. Asfaltskolans verksamhet leds av ett Utbildningsråd.

Veg- og trafikkfaglig informasjon, også oversikt over håndbøker, veiledninger og rapporter, noen nedlastbare.

Hovedside: www.vd.dk

Veg- og trafikkfaglig informasjon, rapportoversikt. Går du inn på linken kommer du til NVF Belegningsutvalgets hjemmeside. Her finnes det relevant asfaltinformasjon bl.a. i form av innleggene på den årlige asfaltforskerkonkurransen.

The purpose of the European Asphalt Pavement Association (EAPA) is to be the trusted voice of the European asphalt paving industry. With 39 Members and Associated Members, EAPA already represents the majority of the asphalt pavement industry and engages in asphalt road construction and maintenance in the whole of Europe.

Committed to the interests of all members, AAPA brings together the $4 billion Flexible Pavement Industry to network and communicate on issues of national importance.

The Recycled Materials Resource Centerconducts research and outreach on environmental and material properties of recycled materials and catalyzes their wise and appropriate use in the marketplace.

AAPT is a leader in the advancement of asphalt paving technology. Members depend on the association as an authoritative source for the latest developments in the field and as a hub for communicating with fellow professionals.

Asphalt Recycling & Reclaiming Association’s (ARRA) primary function has been to promote the recycling of existing roadway materials through various construction methodologies, to preserve limited natural resources and reduce costs. 

The Transportation Research Board engages professionals worldwide in a broad range of interdisciplinary, multimodal activities to lay the foundation for innovative transportation solutions.

The Asphalt Institute is the international trade association of petroleum asphalt producers, manufacturers and affiliated businesses. Our mission is to promote the use, benefits and quality performance of petroleum asphalt, through engineering, research, marketing and educational activities, and through the resolution of issues affecting the industry.

AASHTO is a nonprofit, nonpartisan association representing highway and transportation departments in the 50 states, the District of Columbia, and Puerto Rico. It represents all five transportation modes: air, highways, public transportation, rail, and water. Its primary goal is to foster the development, operation, and maintenance of an integrated national transportation system