Ny digital N200 Vegbygging

Hb N200 Vegbygging juli 2018.png

Ny digital N200 Vegbygging

 

Den nye digital N200 Vegbygging hentes på Statens vegvesen sine nettsider Håndbøker | Statens vegvesen

 

I 2018-utgaven av N200 er det to typer krav: bør-krav og skal-krav. I 2020 ble det besluttet å fjerne bør-kravene (mange av dem erstattes med skal-krav). Revidert utgave av N200 kapittel 6 inneholder derfor kun skal-krav. I 2018-utgaven av N200 ble en del detaljerte krav til asfaltmaterialer tatt ut og overført til en asfaltretningslinje. En del av disse kravene er nå tatt tilbake og vil dermed være gjeldende for alle offentlige byggherrer. Det er også gjort noen andre endringer i krav i kapittel 6.Ved digitalisering av N200 har det vært nødvendig å gjøre noen mindre endringer i teksten for å tydeliggjøre kravene. Disse endringene fører ikke til endrede krav, bortsett fra generell fjerning eller omgjøring av bør-krav og bortsett fra i kapittel 6 om materialer og utførelse. I kapittel 6 i 2018-utgaven av N200 ble en del detaljerte krav til asfaltmaterialer tatt ut og overført til en asfaltretningslinje, som da var under utarbeidelse. En del av disse kravene er nå tatt tilbake og vil dermed være gjeldende for alle offentlige byggherrer.