2019 (NAMet 2020 er 22. januar mer info kommer)

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening NAMet arrangerte en metodedag for alle som er interesserte i asfaltens egenskaper og testing av disse, samt arbeider med utarbeidelse av asfaltkontrakter og med teknisk dokumentasjon til asfaltkontrakter.

Innlegg fra Metode-dagen 2019:

Åpning – Presentasjon av NAMet - Roar Telle
Nye asfaltretningslinjer for fremtiden – Strategi - Nils Uthus
Planer for krav til proporsjonering av asfalt - Ragnar Evensen
Planer for kontroll og dokumentasjon av asfalt - Asbjørn Arnevik
Presentasjon av ringanalysen 2018 - Stein Hoseth
Resultater fra Wheel Track Test - Roar Telle
Tanker om filler – Fire korte innlegg - Roar Telle, Mona TeigenTrine Okstad og Nils Uthus
Presentasjon av utprøving av kontraktstyper i 2019 - Geir Berntsen