Asfalt – praktisk talt

web siden.jpg

Vi kan jevnlig lese avisoverskrifter som «Etterslepet i veivedlikehold bare øker og øker».

På Asfaltdagen 2023 var et av temaene «Alle sier vedlikehold er viktig, men hvem reduserer etterslepet?

Norsk Asfaltforening og Veiteknisk Institutt gikk sammen om å arrangere dagsseminaret «Asfalt – praktisk talt». På dette seminaret var alt av tungleste håndbøker, manglende bevilgninger eller hvem som egentlig burde hatt skylden for hvordan vi har havnet i dette uføret glemt. Målet med seminaret var at vi skulle bli bedre på å avdekke og gjenkjenne skader i asfalt på tidligst mulig tidspunkt, og samtidig få med tips og ideer på hva vi kan gjøre for å unngå at samme feil blir gjort på nytt. 

«Asfalt – praktisk talt» rettet seg spesielt mot bestillere som ikke har spesialkompetanse på asfalt (kommuner m.fl.) samt asfaltselskaper som jevnlig gjennomfører mindre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, hvor praktiske utførelsesdetaljer ofte er ekstra viktig.

 

Seminaret ble avholdt med nærmere 90 deltakere.

 

Klikk på filene nedenfor og få frem innleggene på seminaret

Last ned filer

Asfalt Praktisk talt 2023.pdf
Asfaltdagen - Med video.pdf
Glenn Thoren PPT Asfalt Praktisk Talt.pdf
LERANG - ASFALT PT.pdf
PAUL SENSTAD - Hovedplan veg 13. april 2023.pdf
Preventivt vedlikehold - Asfalt - praktisk talt 13.04.2023.pdf