Asfaltdagen 21. januar 2021 erstattes med et webinar samme dag

Asfaltdagen 2021 Web-01.jpg

Den tradisjonelle asfaltkonferansen på SAS hotellet er avlyst pga. Covid-19. Norsk Asfaltforening arrangerer et kortere webinar 21. januar 2021 i stedet.

Webinaret vil være gratis.

Det vil i desember bli lagt ut påmelding til seminaret. Alle medlemmer får informasjon når påmeldingen er lagt ut.

PROGRAM FOR WEBINARET

Start kl. 12.00

 

Innledning ved styreleder Robert Norbeck

Presentasjon av "Forsøk på Kløfta i 2019, forsterkning av kommunal vei med asfaltgranulat og geonett og utlegging av nytt slitelag med 60% gjenbruk"

Ved Roar Telle, Veiteknisk Institutt

Utdeling av "Årets Asfaltjobb 2020"

Avslutning ved styreleder Robert Norbeck

 

Påmelding til webinaret vil bli lagt ut i løpet av november.