Miljødagen ble arrangert 9. november 2021 i Oslo

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen

 

Norsk Asfaltforening og Veiteknisk Institutt avholdt Miljøkonferansen 9. november i Oslo. Konferansen var fulltegnet og vi var over 120 deltakere som deltok. Miljødagen ble arrangert av Veiteknisk Institutt (VTI) og Norsk Asfaltforening (NA). 

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet aktivt for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, både ved å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp og ved å utarbeide et verktøy for å utarbeide miljødeklarasjoner for asfalt. Nasjonal transportplan har klare mål for betydelig reduksjon i klimagassutslipp i samferdselssektoren innen 2030. Det er krav om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. Bruk av klimagassutslipp som ett av tildelingskriteriene i asfaltkontrakter er tatt i bruk. Vi vil presentere erfaringene så langt og diskutere veien videre. Hvordan kan asfaltbransjen nå klimamålene?

Ønsker du å lese mer om programmet klikk på filen under.

Her vil også innleggene bli lagt ut.

 

 

Last ned filer

Miljødagen 2021.pdf
_01 Robert Norbeck - Miljødagen åpning.pdf
_02 Ingrid Dahl Hovland - Miljødagen IDH 09112021.pdf
_03 Roar Telle - Miljødagen 2021.pdf
_04 Håkon Haugan - 2021 11 EPD-Norge Norsk Asfaltforening.pdf
_05 Ole Iversen - Miljødagen Asfalt_09.11.2021_EPDgenerator_LCA.no.pdf
_06 Anne Karin Johannesen - Miljø Asfaltforeningen 9november2021_sendt inn.pdf
_07 Thor Asbjørn Lunaas - 20211009 Miljødagen tal_2.pdf
_08 Yuan Tian - Gjenbruksasfalt-Asker.pdf
_09 Hussein Abdullah Ali - Innlegg om Klimagassutslipp som tildelingskriterium - Asfalt.pdf
_10 Johan Nøkleholm - Erfaringer etter bruk av EPD i kontrakter IFK.pdf
_11 Arne Aakre - Miljødag asfaltbransjen presentasjon.pdf
_12 Erik Riste - Veien videre mot klimamålet 2030.pdf
_13 Gina Vibeke Ytterborg - Miljødagen 09.11.2021 GY SVV.pdf