Miljødagen 2020 er utsatt til 23. mars 2021, Oslo

Milj├©dagen_2021_forside.jpg

Miljødagen 2020 er avlyst pga. Covid-19 og utsatt til 23. mars 2021, Oslo. 

Miljødagen arrangeres av Veiteknisk Institutt (VTI) og Norsk Asfaltforening (NA). 

 

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen.

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, og bransjen har tatt i bruk produktdeklarasjon for asfalt. Både innen nybygging av vei og reasfaltering skal utslippene reduseres betydelig innen 2030. Det er krav om miljøvekting i offentlige anskaffelser. Miljødagen 2020 tar sikte på å informere om hvor vi er og hvor veien går videre.

Det ble gjort forsøk med vektlegging av CO2-utslipp i kontrakter i 2019. Nå er tiden inne for å ta i bruk vektlegging av klimagassutslipp ved tildeling av asfaltkontrakter. Hvordan bør dette gjøres?

Her vil programmet og elektronisk påmelding bli lagt ut.

 

 

Påmelding til ny Miljødag 23 mars 2021

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse
* Merk faktura
Mat intoleranse angi hvilke
* Mobilnummer
E-postadresse
Deltakeravgift
Min bedrift/etat er medlem av Norsk Asfaltforening
Min bedrift/etat er medlem av Veiteknisk Institutt
Jeg ønsker tilbud om medlemsskap