Miljødagen arrangeres tirsdag 9. november 2021 i Oslo

alt

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet aktivt for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, både ved å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp og ved å utarbeide et verktøy for å utarbeide miljødeklarasjoner for asfalt. Nasjonal transportplan har klare mål for betydelig reduksjon i klimagassutslipp i samferdselssektoren innen 2030. Det er krav om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. Bruk av klimagassutslipp som ett av tildelingskriteriene i asfaltkontrakter er tatt i bruk. Vi vil presentere erfaringene så langt og diskutere veien videre. Hvordan kan asfaltbransjen nå klimamålene?

Klikk på invitasjonen under og les mer om programmet.

Fyll ut det elektroniske skjema under og bli med på Miljødagen. Frist for påmelding er 17. oktober. 

Husk at der du ikke medlem kan du gå inn på www.norskasfaltforening.no eller www.veiteknisk.no å melde deg inn og få medlemspris på Miljødagen.

Miljødagen arrangeres av Veiteknisk Institutt (VTI) og Norsk Asfaltforening (NA). 

 

 

Last ned filer

Miljødagen 2021.pdf

Påmelding til Miljødag 9. november 2021

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse/EHF eller e-post
* Merk faktura
* Mobilnummer
E-postadresse
Mat intoleranse angi hvilke
Kryss av for medlem eller ikke medlem
Vår bedrift/etat er medlem i Norsk Asfaltforening
Vår bedrift er medlem i Veiteknisk Institutt
Vår bedrift/etat er ikke medlem