NADim (Dimensjoneringsgruppa) fagseminar arrangeres 1. desember 2022 på Gardermoen

Vegbyggingsmaterialer, tilstandskartlegging og forsterkning

Seminaret omhandler en blanding av teoretiske og praktiske temaer innenfor overnevnte forkusområder, og burde være av stor interesse for alle som jobber med veg, dvs. ansatte i entreprenør- og konsulentfirmaer, statlige og (fylkes)kommunale byggherrer.

Klikk på filen under og les programmet, meld deg på ved å fylle ut det elektronisk påmeldingsskjema innen 18. november

 

 

alt

Last ned filer

NADim 2022.pdf

Påmelding til NADim 1.desember 2022

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse/EHF eller e-post
* Merk faktura
* Mobilnummer
E-postadresse
Mat intoleranse angi hvilke
* Kryss av
Medlem
Ikke medlem
Senior/student
Presse
Foredragsholder
Vårt firma ønsker medlemskap i Norsk Asfaltforening. Mer informasjon om dette finner du på www.norskasfaltforening.no
Ønsker medlemskap i NA