NAMet-seminar (Metodegruppa) arrangeres 18. januar i Oslo

NAMet – Metodedagen – arrangeres 18. januar i Oslo.

Hold av datoen! Mer informasjon, program og elektronisk påmeldingsskjema kommer.

alt