Studieturer

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.

Årets studietur går til Trondheim i perioden 11. - 12. september 2018

Studieturen går over 2 dager og det blir noen innholdsrike dager både faglig og sosialt. Vi skal besøke Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU og Kompetansesenteret til Veidekke Industri.

Dag 2 skal vi ut på  prosjektet Fv. 714 Laksevegen med Åstfjordkryssinge.

HUSK PÅMEDLINGS FRIST 1. JULI  2018, det er begrenset med plasser

Last ned filen under og les alt om programmet

Årets studietur går til Stockholm i perioden 12. - 13. september. Turen er for idag fulltegnet, men hvis du ønsker å stå på reserveliste så fyll inn påmeldingsskjema under. Det er forsatt noen som venter på firmagodkjenning.

Vi skal besøke Skanska (E4 Förbifart Stockholm), Peab sin asfaltfabrikk og Nynas Raffineri

I 2015 gikk studieturen til Vilnius i Litauen. Turen ble arrangert i perioden 8. - 11. sepember 2015. 

Studieturen i 2014 gikk til Nederland, nærmere bestemt Haag/Amsterdam. Les mer om det faglige programmet ved å klikke på filen.

Studietur 2013 gikk til Tyskland, 23. -26. september 2013

Norsk Asfaltforenings studietur 2012 ble lagt til Dundee, Skottland, og omfattet besøk på Nynas oljeraffineri i Dundee samt møter med det asfaltfaglige miljøet i Skottland.

Studieturen gikk dette året til Verona i Italia i tidsrommet 4. - 7. oktober.

STUDIETUR/FAGLIG SEMINAR TIL KRAKOW 29. septemer - 1. oktober 2010

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur til Trøndelag og nordvestlandet 15. og 16. september 2009 .

Studieturen gikk til Lisboa/Portugal i perioden 24. - 27. september.
 

Den årlige studieturen til Norsk Asfaltforening ble avholdt 26. - 27. september . 

26. september dro Norsk Asfaltforening med 36 deltakere på studietur til Praha. Etter en hyggelig lunsj på Petrin-høyden dro vi rett ned på hotellet Jalta og fikk en meget interessant orientering om HMS-systemet i Tarmac CZ. Dette er et system utviklet av morselskapet Anglo American, og hvordan dette ble tilpasset tjekkiske forhold.

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur i Finnmark 13.- 15. september.