Studieturer

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.

Norsk Asfaltforening sin studietur til Bergen med tema «Kampen mot vannet» vil bli arrangert 7.–9. september.

Forside studietur.jpg

Årets studietur gikk i år til Nottingham hvor vi lærte om utfordringer i asfaltproporsjonering, utlegging og selvreparering.

Studietur invitasjon 2019.jpg

Årets studietur ble arrangert  i Trondheim i perioden 11. - 12. september 2018

Studieturen gikk over 2 dager og det ble noen innholdsrike dager både faglig og sosialt. Vi besøkte Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU og Kompetansesenteret til Veidekke Industri.

Dag 2 besøkte vi prosjektet Fv. 714 Laksevegen med Åstfjordkryssinge.

 

Last ned filen under og les alt om programmet

Studietur_2018.jpg

Årets studietur gikk til Stockholm 12.–13. september 2017.

Turen var fulltegnet.

Studietur_2017.jpg

Årets studietur gikk til Stavanger 27.–28. september hvor tema var «Vei og bærekraftig asfalt»

Bilde Studietur_2016.jpg

I 2015 gikk studieturen til Vilnius i Litauen. Turen ble arrangert 8.–11. sepember 2015. 

Studieturen i 2014 gikk til Nederland, nærmere bestemt Haag/Amsterdam. Les mer om det faglige programmet ved å klikke på filen.

Studietur 2013 gikk til Tyskland, 23. -26. september 2013

Norsk Asfaltforenings studietur 2012 ble lagt til Dundee, Skottland, og omfattet besøk på Nynas oljeraffineri i Dundee samt møter med det asfaltfaglige miljøet i Skottland.

Studieturen gikk dette året til Verona i Italia i tidsrommet 4. - 7. oktober.

STUDIETUR/FAGLIG SEMINAR TIL KRAKOW 29. septemer - 1. oktober 2010

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur til Trøndelag og nordvestlandet 15. og 16. september 2009 .

Studieturen gikk til Lisboa/Portugal i perioden 24. - 27. september.
 

Den årlige studieturen til Norsk Asfaltforening ble avholdt 26. - 27. september . 

26. september dro Norsk Asfaltforening med 36 deltakere på studietur til Praha. Etter en hyggelig lunsj på Petrin-høyden dro vi rett ned på hotellet Jalta og fikk en meget interessant orientering om HMS-systemet i Tarmac CZ. Dette er et system utviklet av morselskapet Anglo American, og hvordan dette ble tilpasset tjekkiske forhold.

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur i Finnmark 13.- 15. september.