2009 - Trøndelag og nordvestlandet

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur til Trøndelag og nordvestlandet 15. og 16. september 2009 .