2020 Studietur til Bergen 2. - 4. september er utsatt til september 2021 pga. Covid-19

Forside studietur.jpg

Norsk Asfaltforening sin studietur til Bergen med tema "Kampen mot vannet" er utsatt til september 2021. Vi kommer tilbake med dato og program.