Årets Asfaltjobb 2023

Årets Asfaltjobb går til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

 

I år gikk prisen til Nordasfalts leggelag ved bas Karstein Normann, som foruten generelt godt håndverk har et fokus på HMS som inkluderer alle i arbeids området. Laget fokuserer ikke på bare å få lagt ut tonnene raskt, men å disponere massene best mulig i samråd med byggherre og å spille byggherren god.

Norsk Asfaltforening inviterer hvert år alle til å komme med forslag til hvem som fortjener å bli kåret til «Årets Asfaltjobb ». Prisen deles ut på Asfaltdagen  i januar  i Oslo.

 

 

alt

Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

 

Synes du at ditt utleggerlag fortjener prisen? Eller er du en byggherre som er meget fornøyd med en godt utført asfaltjobb?

 

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt vurderer de innkomne forslag hver år og gir en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen vil stå for endelig beslutning.

 

 

Fyll ut skjema til Årets Asfaltjobb 2023 innen 15. desember

* Kandidatlagets firma/virksomhet
* Kandidatlagets navn (leggelag/utførende enhet/avdeling)
* Kandidatlaget representeres ved (navn og stilling)
* Kandidatens telefonnr.
* Begrunnelse for forslaget. Ønsker man å legge ved mer dokumentasjon send et vedlegg til post@norskasfaltforening.no
* Kvalitet (Håndverksmessig kvalitet)
* Forholdet til byggherre
* HMS (arbeidsvarsling, arbeidsmiljø, sikkerhet mm.)
Annet
* Navn forslagstiller - forslagstiller vil bli kontaktet
* Forslagstiller virksomhet (etat/firma)
* Forslagstiller telefonnr.
E-post til forslagstiller