Faggrupper

Les mer om våre fag- og distriktsgrupper.

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening (NAMet). Nyopprettet faggruppe under Norsk Asfaltforening som skal arbeide for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser.

Faggruppen skal følge med på standardiseringsarbeidet og arbeide for at de europeiske metodene utføres på en god måte gjennom en felles forståelse for hvordan metodene skal utføres.

nathan-anderson-BpbTjX5unIQ-unsplash.jpg

Dimensjoneringsgruppen i Norsk asfaltforening (NADim). Faggruppen skal være en katalysator for utvikling innenfor dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner med asfaltdekker samt innenfor vegbyggingsmaterialer og prognosering av tilstandsutvikling.

patrick-tomasso-5hvn-2WW6rY-unsplash.jpg

Formål: NABin skal fremme kunnskap om bituminøse bindemidler gjennom faglige seminarer med internasjonale og nasjonale forelesere.

Det legges vekt på å presentere teknoligiske fremskritt og viktige erfaringer i inn- og utland og skape et forum for inspirasjon og kunnskapsoverføring.

Asfalt2.png