Kontakt oss

Norsk asfaltforening Post og besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik

Telefon:  67 10 10 90 (valg 2)

Leder: Robert Blix  Norbeck, Feiring Asfalt AS - leder av Norsk Asfaltforening

Prosjektleder: Vibeke Taranger

E-post:  post@norskasfaltforening.no

 

alt

 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram