NADim

patrick-tomasso-5hvn-2WW6rY-unsplash.jpg

Dimensjoneringsgruppen i Norsk asfaltforening (NADim). Faggruppen skal være en katalysator for utvikling innenfor dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner med asfaltdekker samt innenfor vegbyggingsmaterialer og prognosering av tilstandsutvikling.

Styret i NADim

Styret for perioden 2022/23 består av:

  • Helge Mork, NTNU  leder
  • Rabbira Garba Saba, SVV
  • Marit Fladvad, SINTEF
  • Per Otto Aursand, SVV
  • Ivar Faksdal, Safe Control Road
  • Lillian Uthus Mathisen , SINTEF
  • Paul Senstad, VTI
  • Lene Næsbø, AVINOR
  • Tor Heine Hvalby, Nye Veier
  • Trond Østen, Trøndelag Fylkeskommune

 

Klikk på filen under og les vedtektene til NADim

Last ned filer

Vedtekter NADim (2017).pdf