NABin – Bindemiddelgruppa i Norsk Asfaltforening

Asfalt2.png

Formål: NABin skal fremme kunnskap om bituminøse bindemidler gjennom faglige seminarer med internasjonale og nasjonale forelesere.

Det legges vekt på å presentere teknoligiske fremskritt og viktige erfaringer i inn- og utland og skape et forum for inspirasjon og kunnskapsoverføring.

Seminar

NABin arrangerer et internasjonalt seminar hver år i oktober.

Styret i NABin

Styret i NABin 2020 består av følgende medlemmer:
Leder: Jon Borge Finset, Nynas AS
Roar Telle, Veiteknisk Institutt 
Torbjørn Jørgensen, Statens vegvesen
Geir Berntsen, Statens vegvesen
Bjørn Ove Lerfald, Veidekke Industri AS
Krister Persson, Total Norge
Thomas Haukli Fiske, Statens vegvesen
 
Kontaktinformasjon
Jon Borge Finset
Nynas AS
jonborge.finset@nynas.com
Tel. +47 32 20 25 30
Dir. +47 32 20 25 35
Mobile +47 99 04 96 58