NABin – Bindemiddelgruppa i Norsk Asfaltforening

Asfalt2.png

Formål: NABin skal fremme kunnskap om bituminøse bindemidler gjennom faglige seminarer med internasjonale og nasjonale forelesere.

Det legges vekt på å presentere teknoligiske fremskritt og viktige erfaringer i inn- og utland og skape et forum for inspirasjon og kunnskapsoverføring.

Seminar

NABin arrangerer et internasjonalt seminar hver år i oktober.

Styret i NABin

Styret i NABin 2020 består av følgende medlemmer:

  • Jon Borge Finset -Nynas AS leder
  • Roar Telle    -Veiteknisk Institutt 
  • Torbjørn Jørgensen - Statens vegvesen
  • Geir Berntsen -Statens vegvesen
  • Bjørn Ove Lerfald -Veidekke Industri AS
  • Krister Persson -Total Norge
  • Thomas haukli Fiske - Statens vegvesen

Kontaktinformasjon

Jon Borge Finset

Nynas AS

jonborge.finset@nynas.com

Tel. +47 32 20 25 30
Dir. +47 32 20 25 35
Mobile +47 99 04 96 58