Velkommen til Norsk Asfaltforening

alt

Norsk Asfaltforening er et forum for faglig og sosial kontakt innen bransjen. Foreningens formål er å fremme asfaltteknikkens utvikling innen forskning, forskrifter, utførelsesmetoder og anvendelse. Velkommen til oss!