Velkommen til Norsk Asfaltforening

Milj├©dagen_Nettside.jpg

Norsk Asfaltforening er et forum for faglig og sosial kontakt innen bransjen. Vårt mål er å fremme asfaltteknikkens utvikling innen  forskning,  forskrifter, utførelsesmetoder,  anvendelse og lignende gjennom fagseminarer  og samarbeid  med internasjonale organisasjoner.