NAMet

nathan-anderson-BpbTjX5unIQ-unsplash.jpg

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening (NAMet). Nyopprettet faggruppe under Norsk Asfaltforening som skal arbeide for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser.

Faggruppen skal følge med på standardiseringsarbeidet og arbeide for at de europeiske metodene utføres på en god måte gjennom en felles forståelse for hvordan metodene skal utføres.

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening (NAMet) 

Nyopprettet faggruppe under Norsk Asfaltforening som skal arbeide for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Faggruppen skal følge med på standardiseringsarbeidet og arbeide for at de europeiske metodene utføres på en god måte gjennom en felles forståelse for hvordan metodene skal utføres.

Faggruppen skal arbeide for lik og tilfredsstillende kalibrering og kontroll av utstyr som benyttes til måling og analysering. Metodegruppen har ingen økonomiske formål.

Last ned filer

VEDTEKTER FOR NAMet.docx