NAMet

nathan-anderson-BpbTjX5unIQ-unsplash.jpg

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening (NAMet). Nyopprettet faggruppe under Norsk Asfaltforening som skal arbeide for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser.

Faggruppen skal følge med på standardiseringsarbeidet og arbeide for at de europeiske metodene utføres på en god måte gjennom en felles forståelse for hvordan metodene skal utføres.

Metodegruppen i Norsk Asfaltforening (NAMet) 

Nyopprettet faggruppe under Norsk Asfaltforening som skal arbeide for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Faggruppen skal følge med på standardiseringsarbeidet og arbeide for at de europeiske metodene utføres på en god måte gjennom en felles forståelse for hvordan metodene skal utføres.

Faggruppen skal arbeide for lik og tilfredsstillende kalibrering og kontroll av utstyr som benyttes til måling og analysering. Metodegruppen har ingen økonomiske formål.

 

Styret i NAMet består i 2023/24 av:

Sara  Anastasio - Statens vegvesen -leder

Anne Stine Taraldlien, Veiteknisk Institutt

Einar Aasprong, Statens vegvesen- Statens vegvesen

Helga Ros Fridgeirsdottir- NCC Industry AS

Stein Hoseth-Veidekke Industri AS

 

Ulf Victor Hedfors- Viken Fylkeskommune

 

Last ned filer

VEDTEKTER FOR NAMet.docx