Aktuelt

V230 Forsterkning av veger ble utgitt i mars 2022. Den skal være et praktisk hjelpemiddel for planlegging og prosjektering av forsterkningstiltak på veg. Forsterkning og utbedring er lite omtalt i N200 Vegbygging og det har lenge vært etterspurt en veiledning på dette området. Nå er den på plass og vil være til god hjelp og nytte for alle vegeiere og utførende.

v230.jpg

Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS ble på årsmøte gjenvalgt som ny leder i foreningen.

Bilde Robert Norbeck.jpg

«Årets Asfaltjobb 2022» vil bli delt ut på Asfaltdagen 19. januar 2023.

 

Fyll ut skjema nedenfor og send inn forslag til Årets Asfaltjobb 2022 innen 3. desember 2022. Skriv gjerne litt fyldigere begrunnelse enn bare at ting er bra/veldig bra.

 

Asfaltjobb 2022 A4.png

Den tradisjonelle asfaltkonferansen 21. januar 2021 på SAS-hotellet i Oslo ble erstattet av et kortere webinar pga. Covid-19.

Webinaret var gratis. 

 

Klikk her for å komme til webinaret.

Asfaltdagen 2021 Insta-02.png

Hvor klimavennlig kan framtidens asfalt bli?

asfalt-bilde.jpg