Aktuelt

V230 Forsterkning av veger ble utgitt i mars 2022. Den skal være et praktisk hjelpemiddel for planlegging og prosjektering av forsterkningstiltak på veg. Forsterkning og utbedring er lite omtalt i N200 Vegbygging og det har lenge vært etterspurt en veiledning på dette området. Nå er den på plass og vil være til god hjelp og nytte for alle vegeiere og utførende.

v230.jpg

Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS ble på årsmøte gjenvalgt som ny leder i foreningen.

Bilde Robert Norbeck.jpg

Den tradisjonelle asfaltkonferansen 21. januar 2021 på SAS-hotellet i Oslo ble erstattet av et kortere webinar pga. Covid-19.

Webinaret var gratis. 

 

Klikk her for å komme til webinaret.

Asfaltdagen 2021 Insta-02.png

Hvor klimavennlig kan framtidens asfalt bli?

asfalt-bilde.jpg

«Årets Asfaltjobb 2021» ble delt ut på Asfaltdagen 24. mars 2022.

Bilde til hjemmesiden.jpg