Medlemskontingent for 2024

joshua-hoehne-8TUMhJgJTeA-unsplash.jpg

KONTINGENT 2024                                                                                                      

Medlemsbedrift/etat kontingent:

Kategori 1 a – e

1a Kr 33 000

Entreprenører/produsenter som omsetter mer enn 400 000 tonn asfalt

1b Kr 20 000

Statens vegvesen og entreprenører/produsenter, som omsetter mellom

200 000 – 400 000 tonn asfalt

1c Kr 12 500

Entreprenører/produsenter som omsetter mindre enn 200 00 tonn asfalt. Gjelder Fylkeskommuner, oljeselskaper, Avinor og andre offentlige byggherrer. Kommuner med mer enn 100 000 innbyggere. Bedrifter med 10 eller flere ansatte

1d Kr 6 000

Kommuner med mindre enn 100 000 innbyggere. Bedrifter med mindre enn 10 ansatte. Konsulentselskaper med mer enn 5 ansatte

1e Kr 3 000

Små bedrifter, leverandører, konsulentselskaper med mindre enn 5 ansatte

Kategori 2           

Kr 550

Personlig kontingent (må søke NA om)

Kategori 3

Gratis

Undervisningsinstitusjoner, heltids pensjonister, studenter og æresmedlemmer betaler ikke kontingent

Hvis man ikke har meldt seg ut skriftlig i løpet av 30. november 2024, må det betales kontingent for påfølgende år. Medlemskapet løper til det blir sagt opp skriftlig. Når virksomhet/etat er medlem i NA vil alle ansatte få rabatt på fagseminarer og Asfaltdagen. De vil også bli informert om våre arrangementer.

 

Kontingent 2024, se hva din virksomhet skal betale. Kryss ut i skjema for riktig kontingent.

Husk at det gis medlemsfordeler til alle i virksmheten med rabatt på alle konferanser og fagseminarer som Norsk Asfaltforening arrangerer. Medlemmer har fortrinnsrett på studietur og stille ut på Asfaltdagen hvis det blir fulltegnet.

 

Har du spørsmål ta kontakt med Norsk Asfaltforening 67101090 linje 2