Medlemskontingent for 2020

joshua-hoehne-8TUMhJgJTeA-unsplash.jpg

Kontingen vedtatt på årsmøte 2019 og gjelder for kontingenten 2020.

Klikk på vedlegget og se hva din virksomhet skal betale. Husk at det gis medlemsfordeler til alle i virksmheten med rabatt på alle konferanser og fagseminarer som Norsk Asfaltforening arrangerer. Medlemmer har fortrinnsrett på studietur og stille ut på Asfaltdagen hvis det blir fulltegnet.

 

Til orentering et de nye fylkeskommuner lagt til i kontingenten etter årsmøte i 2020.

Last ned filer

Kontingent 2020 inkl. Nye Fylkeskommuner.pdf