Årets Asfaltjobb 2022

«Årets Asfaltjobb 2022» vil bli delt ut på Asfaltdagen 19. januar 2023.

 

Fyll ut skjema nedenfor og send inn forslag til Årets Asfaltjobb 2022 innen 3. desember 2022. Skriv gjerne litt fyldigere begrunnelse enn bare at ting er bra/veldig bra.

 

Årets asfaltjobb 2022

Årets Asfaltjobb for 2022 vil gå til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

Norsk Asfaltforening inviterer alle til å komme med forslag til hvem som fortjener å bli kåret til «Årets Asfaltjobb 2022». Prisen vil bli utdelt på Asfaltdagen 19. januar 2023, Oslo.

Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt vurderer de innkomne forslag og gir en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen står for endelig beslutning.

 

Synes du at ditt utleggerlag fortjener prisen? Eller er du en byggherre som er meget fornøyd med en godt utført asfaltjobb?

Send inn forslag til Årets Asfaltjobb 2022 ved å fylle ut det elektroniske skjema nedenfor innen 3. desember 2022

Årets Asfaltjobb 2022

* Kandidatlagets firma/virksomhet
* Kandidatlagets navn (leggelag/utførende enhet/avdeling)
* Kandidatlaget representeres ved (navn og stilling)
* Kandidatens telefonnr.
* Begrunnelse for forslaget. Ønsker man å legge ved mer dokumentasjon send et vedlegg til post@norskasfaltforening.no
* Kvalitet (Håndverksmessig kvalitet)
* Forholdet til byggherre
* HMS (arbeidsvarsling, arbeidsmiljø, sikkerhet mm.)
Annet
* Navn forslagstiller -forslagstiller vil bli kontaktet
* Forslagstiller virksomhet (etat/firma)
* Forslagstiller telefonnr.
E-post til forslagstiller