Årets Asfaltjobb 2022

Årets Asfaltjobb 2022.jpg

«Årets Asfaltjobb 2022» ble delt ut på Asfaltdagen 19. januar 2023.

Prisen ble tildelt: Veidekke Industri AS sitt leggelag Alta ved bas Kristoffer Opgård

Laget bestod av: Kristoffer Opgård, Finn Werner Johannesen, Stig Arvid Sivertsen, Elias Wold Melo, Glen Andre Johansen og Espen Kjellmann.

Begrunnelsen: Få asfalteringsjobber skal oppfylle så strenge krav til utførelse som legging av flyplassdekker. I forbindelse med reasfalteringen av Båtsfjord lufthavn har leggelaget oppfylt alle krav til fulle på en forbilledlig måte.

 

 

Årets asfaltjobb 2022

Årets Asfaltjobb gikk i 2022  til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

Norsk Asfaltforening inviterte  alle til å komme med forslag til hvem som fortjener å bli kåret til «Årets Asfaltjobb 2022». Prisen ble utdelt på Asfaltdagen 19. januar 2023, Oslo.

Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt vurderer de innkomne forslag og gir en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen står for endelig beslutning.