Asfaltdagen 21. januar 2021 erstattes med et webinar samme dag

Asfaltdagen 2021 Web-01.jpg

Den tradisjonelle asfaltkonferansen 21. januar 2021 på SAS hotellet er erstattet av et kortere webinar pga. Covid-19. Webinaret vil være gratis.

Det vil i desember  bli lagt ut påmelding til seminaret. Alle medlemmer får informasjon når påmeldingen er lagt ut. 

 

PROGRAM FOR WEBINARET 

Start Kl.12.00

Innledning av styreleder Robert Norbeck

Presentasjon av "Forsøk på Kløfta i 2019, forsterkning av kommunal vei med asfaltgranulat og geonett og utlegging av nytt slitelag med 60% gjenbruk".

Ved  Roar Telle, Veiteknisk Institutt

Utdeling av "Årets Asfaltjobb 2020

Avslutning ved styreleder Robert Norbeck