Leder i Norsk Asfaltforening gjenvalgt og nytt styre

Bilde Robert Norbeck.jpg

Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS ble på årsmøte gjenvalgt som ny leder i foreningen.

Robert Norbeck er utdannet anleggsingeniør fra høyskolen på Gjøvik. Han startet i anleggsbransjen hos Skanska i 1995 og hadde frem til 2014 ulike roller som anleggsleder, prosjektleder og prosjektsjef. I 2014 startet han som daglig leder i NRC bane og jobbet der frem til 2017. Hadde en kort tur innom rådgivene ingeniører hos Cowi som leder for baneenheten i 2017, før han startet som daglig leder i Feiring Asfalt desember 2017. Nordceck har sittet i styret i Norsk Asfaltforening siden juni 2018 og tok gjenvalg som leder av NA..

Styret i NA for 2022/2023:

  • Styreleder Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS
  • Styremedlem Even Sund, Statens vegvesen
  • Styremedlem Glenn Thoren, Pon Equipment
  • Styremedlem Jostein Aksnes, Statens vegvesen
  • Styremedlem Hilde Heieren, Viken fylkeskommune
  • Styremedlem Vidar Stavik, Veidekke AS