Ny veiledning V230 Forsterkning av veger

V230 Forsterkning av veger ble utgitt i mars 2022. Den skal være et praktisk hjelpemiddel for planlegging og prosjektering av forsterkningstiltak på veg.

Forsterkning og utbedring er lite omtalt i N200 Vegbygging og det har lenge vært etterspurt en veiledning på dette området. Nå er den på plass og vil være til god hjelp og nytte for alle vegeiere og utførende.

Veiledningen har to deler:

  • Del A omhandler tema knyttet til planlegging og prosjektering av forsterkningstiltak. Her gis veiledning til hvor informasjon om eksisterende veg kan finnes og hvordan denne kan brukes i planleggingen. Videre gis en fyldig beskrivelse av aktuelle forundersøkelser samt råd for valg av undersøkelsesmetode ut fra type problemstilling.
  • Del B inneholder en oversikt over aktuelle forsterkningsmetoder. Totalt 20 ulike metoder er beskrevet og som siste punkt råd og opplysninger knyttet til grunnerverv. For hver av forsterkningsmetodene finnes tekst, bilder og illustrasjoner nyttig og relevant både for planlegging og gjennomføring.

 

alt
 
Ny veiledning V230 Forsterkning av veger kan også leses her

Last ned filer

v230.pdf