Asfaltdagen 25. januar 2024

Asfaltdagen ble arrangert 25. januar 2024 i Oslo.

Temaet : Miljø, gjenbruk, maskiner, kontrakter og vedlikehold.

Det var stor deltakelse på Asfaltdagen 2424 med totalt 270 påmeldte.

Hederspris til Roar  Telle, Veiteknisk Institutt. Begrunnelse: Roar Telle har vært en banebrytende kraft, en visjonær og en mentor, og hedersprisen reflekterer hans livslange innsats for å heve nivået innenfor sitt fagfelt. Med en imponerende karriere innenfor asfaltbransjen har han satt sitt tydelige preg på både fagmiljøet og samfunnet som helhet. Han ble også æresmedlem av Norsk Asfaltforening.

Årets Asfaltjobb 2023 gikk til  Nordasfalt AS i Bodø sitt leggelag. Begrunnelse: Juryen velger å løfte frem Nordasfalts leggelag ved bas Karstein Normann, som foruten generelt godt håndverk har et fokus på HMS som inkluderer alle i arbeidsområdet. Laget fokuserer ikke på bare å få lagt ut tonnene raskt, men å disponere massene best mulig i samråd med byggherre og å spille byggherren god.

Nok et år hvor vi setter søkelyset på aktuelle utfordringer, nyheter og prosjekter innen asfaltfaget. Med økte krav
til vekting av miljø i offentlige anskaffelser og Norges mål om 55% utslippskutt innen 2030 settes det høye krav
til oss som bransje. Vi må bidra på alle områder for å minske dagens utslipp. Dette gjør vi gjennom utforming av
kontraktene våre, maskin og utstyrsprodusentenes nye teknologi og klimasmart vedlikehold.

Last ned filer

Asfaltdagen 2024.pdf
Asfaltdagen 2024 åpning.pdf
Analyse av sporutvikling på hovedveger i Norge og Sverige - Johnny M. Johansen.pdf
Asfaltverk - Energibruk - Ole Bjørnar Lunde.pdf
Bæreevnemålinger - Per Otto Aursand.pdf
CO2-reduksjon maskinpark - Per Olav Listou.pdf
Eksponering og helse ved legging av lavtemperaturasfalt - A. Sandvik og H. Notø.pdf
Elektrisk vei - Pål Preede Revheim (1).pdf
EPD – status utslipp, kontroll og oppfølging - Thor A. Lunaas.pdf
Fjerning av restriksjoner på tilsatt RA - Andreas Linder.pdf
Forsterkningsveileder - lavtrafikkert vegnett - Paul Senstad.pdf
Fra forurenset gravemasse til asfalttilslag - Thomas J. Henriksen.pdf
Hvordan gjenbruk av masser og karbonlagring kan gi mer vei for pengene - Robert Dyke.pdf
Klima- og miljøkrav i driftskontrater - Oslo kommune - Joakim Hjertum.pdf
Kontraktsstrategi for dekkevedlikehold i Trafikverket - Jan-Erik Lundmark.pdf
Lavtemperaturasfalt - Helga Fridgeirsdottir.pdf
Pilotkontrakter - Even Sund.pdf
Status på KFA-ordningen - Knut Li.pdf
Vurdeing av kulemøllekrav - Arnhild Ulvik.pdf
Åpning Asfaltdagen - Bjørn Laksforsmo.pdf