Asfaltdagen 21. januar 2021 erstattes med et webinar samme dag

Asfaltdagen 2021 Web-01.jpg

Den tradisjonelle asfaltkonferansen på SAS hotellet er avlyst pga. Covid-19. Norsk Asfaltforening arrangerer et kortere webinar 21. januar 2021 istedet. Webinaret vil være gratis. Mer informasjon vil bli lagt ut på nettsiden vår i november og alle medlemmer av foreningen vil også få en e-post med informasjon om webinaret og påmelding til dette.