Satsing på lærlinger og forventninger til bransjen

Ola Holte Helgetun fra PEAB Asfalt forteller om sitt første år som lærling, etterfulgt av Robert Lien Myrholt og Fredrikke Rønsen fra Veidekke Industri AS som forteller om lærlingeordningen der. Opptak fra Asfaltdagen 2020.

Last PDF av foredraget her.