Miljødagen ble arrangert 9. november 2021 i Oslo

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen

 

Norsk Asfaltforening og Veiteknisk Institutt avholdt Miljøkonferansen 9. november i Oslo. Konferansen var fulltegnet og vi var over 120 deltakere som deltok. Miljødagen ble arrangert av Veiteknisk Institutt (VTI) og Norsk Asfaltforening (NA). 

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet aktivt for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, både ved å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp og ved å utarbeide et verktøy for å utarbeide miljødeklarasjoner for asfalt. Nasjonal transportplan har klare mål for betydelig reduksjon i klimagassutslipp i samferdselssektoren innen 2030. Det er krav om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. Bruk av klimagassutslipp som ett av tildelingskriteriene i asfaltkontrakter er tatt i bruk. Vi vil presentere erfaringene så langt og diskutere veien videre. Hvordan kan asfaltbransjen nå klimamålene?

Ønsker du å lese mer om programmet klikk på filen under.

Her vil også innleggene bli lagt ut.