NABin 2007

NABIN har i år hatt gleden av å arrangere et bindemiddelseminar hvor lavtemperaturegenskapene til bindemiddelet var hovedtema.

Stadig økende trafikk og dermed økte belastninger på vegdekkene, krever stadig mer av asfalten med tanke på stabilitet og bestandighet. Valg av stivere bitumen og/eller tilsats av polymer gjøres ofte for å bedre på dette. Hva skjer da med lavtemperaturegenskapene? Og vil det "nye" ekstremværet vi ser rundt om i verden stille andre krav til bitumenet? Vi fikk høre en av USA’s fremste eksperter på området uttale seg om temaet og det var lagt opp til diskusjon i plenum. 

Sted: Grand Hotel, Oslo 
Tid: 16. oktober 2007 
Seminaravgift: kr 1500,- 

Middag for de som ønsket det ble avholdt etter seminaret, pris kr 680,- .

Ved å klikke på filene nedenfor får du frem program og de foredrag som ble holdt