NABin 2013

Norsk Asfaltforenings bindemiddelgruppe (NABin) arrangerte seminar på Grand hotel i Oslo i 15.oktober 2013.

Tema i år var "bitumen kvalitet og spesifikasjoner" og "skumbitumen og bitumenemulsjon"

Seminaret var nummer 23 siden oppstarten i 1993.

Etter fire år utenfor Norsk asfaltforening, som NorBit, er NABin igjen en faggruppe i NA slik det var i perioden 1993 – 2008.

NABin skal fremme kunnskap om bituminøse bindemidler gjennom faglige seminarer med internasjonale og nasjonale forelesere.

Det legges vekt på å presentere teknologiske framskritt og viktige erfaringer i inn- og utland og skape et forum for inspirasjon og kunnskapsoverføring.

Informasjon og faglig program vil bli sent ut på e-post og legges ut på NA sin hjemmeside. Påmelding elektronisk vil også være mulig på hjemmesiden.

LEDER AV NABin (2013):

Roar Telle
Senior Consultant
VEITEKNISK INSTITUTT
P.O.Box 239
1322 Høvik
Norway
mobile: +47 95 11 25 99