Oversikt tidligere arrangementer

Under finner du en list over tidligere arrangementer.

Tidligere arrangementer

1993 : SHRP - Bindemiddelkjemi og Spesifikasjoner (35 deltakere)
Foredragsholder: David Anderson, USA

1994 : Polymermodifiserte bindemidler (56 deltakere)
Foredragsholdere: Ulf Isacsson, Sverige og Lars Forsten, Finland

1994 : Karakterisering av bitumenemulsjon (38 deltakere)
Foredragsholdere: Christian Such, Frankrike og Thierry Martin,Frankrike

1995 : Bindemiddelkvalitet Før og Nå (60 deltakere)
Foredragsholdere: Timo Blomberg, Finland og Erik Nielsen, Danmark

1996 : Bindemiddelkjemi SHRP (68 deltakere)
Forderagsholdere: David R. Jones IV, USA, Koen Steernberg,
Nederland og Eivind Olav Andersen, Norge

1997 : Aldring av Bitumen (74 deltakere)
Foredragsholdere: Ylva Edwards, Sven Fahlstrøm, Martin Carlson,
Sverige og Joralf Aurstad, Norge

1998 : Vedheft (78 deltakere)
Foredragsholdere: Ian Jamieson, Irland og Uffe Mortensen, Danmark

1999 : Fremtidens bindemiddelspesifikasjoner (64 deltakere)
Foredragsholdere: Datiusz Sybilski, Polen og Mike Phillips,Nederland

1999 : A New Bitumen Model (40 deltakere)
Foredragsholder: Per Redelius, Sverige

2000 : Den europeiske  standardiserings betydning for asfaltbransjen i Norge (53 deltakere)
Foredragsholdere: Odd Zopffe, Tor J. Smeby, Norge, Erik Nielsen, Danmark 

2001 : Bindemidlets egenskaper under påvirkning av steinmaterialer (59 deltakere)
Foredragsholdere: Stephen F. Brown, UK, Bjørn Ove Lerfald, Norge

2002 : Polymermodifiserte bindemidler (69 deltakere)

2003 : Endringer i Bitumenmarkedet (53 deltakere)

2004 : Deformajson i Asfalt

2005 :  Hvordan velge riktig bindemiddel

2006:   Endrede funksjonskrav krever bruk av PMB? (58 deltakere)

2007:  Lavtemperaturegenskaper – Bindemiddelets betydning.

2008:   GREEN ASPHALT

I perioden 2009 -2012 ble fagseminarene arrangert av NORBIT

2013    Bitumen kvalitet og spesifikasjoner og Skumbitumen og bitumenemulsjon

2014:   Seminar avholdt på Grand Hotel

2015:   Gjenvinning og bindemidlets påvirkning

2016:   Bitumen og Deformasjon

2017:  Riktig bitumen på rett sted

2018:  Trender i markedet

2019:  Deformasjonsmotstand, vannømfintlighet og bestandighet

2020: Fagseminar ikke arrangert pga. Covid-19