NAMet onsdag 24. januar 2024

NAMet ble arrangert onsdag 24. januar 2024 i Oslo. Konferansen var  fulltegnet og over 100 deltakere var på konferansen.

alt

Gode og sikre målemetoder er en forutsetning for nye kontraktsformer og produktutvikling. Metodegruppen i Norsk Asfaltforening, NAMet, arbeider for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekker og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljøet, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Metodedagen arrangeres for å dele kunnskap om målemetoder i asfaltbransjen.

 

 

Husk at Asfaltdagen arrangeres på samme sted i Oslo dagen etter NAMet, torsdag 25. januar. 

 

alt

Last ned filer

NAMet 2024.pdf
01_Saba_VegDim-hvordan påvirker vår hverdag.pdf
02_Schwan_Utmatting.pdf
03_Hoseth_Ringanalyser asfalt Namet 2023.pdf
04_Aasprong NAMet Status standardisering.pdf
05_Presentasjon bacheloroppgave kopi.pdf
06_Stenshagen_Praktisk bruk av resultatene fra studentoppgave.pdf
07_Grannes_Georadar.pdf
08_Finset_Biogene råvarer.pdf
09_Fiske_Bitumen hva bør vi teste.pdf
10_Hoseth Aasprong_Maksimumsdensitet.pdf
11_Aasprong NAMet Ringanalyse ekstraksjon.pdf