Se foredragene fra NAMet fagseminar 22. januar 2020, Oslo

NAMet_2020.jpg

Metodedagen 2020 tok opp aktuelt tema om måle- og analysemetoder for asfalt.

I tillegg aktuelle temaer som retningslinjer for asfalt som skal gjelde fra 2021. Og krav om mer omfattende proporsjonering av asfaltmasser enn det som nå er praksis. Ragnar Evensen holdt innlegg om intensjonen med de nye kravene og Stein Hoseth tok opp hvilke tanker en asfaltprodusent har om de nye kravene.

Det var 76 deltakere som deltok på fagseminaret.

Les programmet og innleggene ved å trykke på filene under

Last ned filer

NAMet_2020a.pdf
0 Roar Telle - Åpning.pdf
1 Ragnar Evensen - Proporsjonering, intensjon.pdf
2 Stein Hoseth - Proporsjonering, konsekvens.pdf
3 Einar Aasprong - Wheel Track erfaringer.pdf
4 Mona Teigen-Magne Enger - Jakten på den perfekte 0-4.pdf
5 Torsten Nordgren - Erfaringer med georadar i Sverige.pdf
7 Torbjørn Jørgensen - MP på PMB.pdf
8 Bernardita Lira - Forsøk med flisighet.pdf
6. Haris Brcic - Georadar Utprøving og videre planer i Norge.pdf