Studietur 2005 Finnmark

Norsk Asfaltforening arrangerte studietur i Finnmark 13.- 15. september.

Gruppen besøkte første dag høymobilt asfaltverk utenfor Alta og utlastningsanlegg i Repparfjord. Neste dag stod omvisning på Melkøya og Snøhvitutbyggingen for tur. Siste faglige post på programmet var informasjon om Nordkapptunnellen og Fatima-prosjektet.. En flott orientering om spesielle rassikringsutfordringer på strekningen fikk vi underveis i bussen.

Finnmark viste seg fra sin beste side med sol og mye nyttig informasjon.

Bildet er av leder i Norsk Asfaltforening, Helge Aalefjær .