2008 Lisboa, Portugal

Studieturen gikk til Lisboa/Portugal 24.–27. september.