Studietur 2012 Dundee, Skottland

Studietur_2012 til web_Side_1.jpg

Norsk Asfaltforenings studietur 2012 ble lagt til Dundee i Skottland.

Turen omfattet besøk på Nynas oljeraffineri i Dundee samt møter med det asfaltfaglige miljøet i Skottland.

Dato: 24. – 27. september 2012

Om turen

Nynas

Nynas leverer produkter og tjenester knyttet til bitumen for en rekke bruksområder over hele Europa. Nynas materialer produseres i raffinerier i Europa og Nord- og Sør-Amerika. Tre av disse raffineriene eies av Nynas – i Dundee, Gøteborg og Nynäshamn.

Dundee raffineriet ligger ved munningen av elven Tay knyttet til havnen i Dundee. Raffineriet ble etablert i 1931 og overtatt av Nynas i 1992. Produksjonskapasiteten er opp til 2000 tonn pr dag. Raffineriet produserer ordinære og oppgraderte spesiell bitumenprodukter for det skotske og europeiske markedet samt andre oljeprodukter for salg eller videreforedling. Virksomheten beskjeftiger 48 heltidsansatte

Nynas  orienterte om produksjon av bitumen og om det utviklingsarbeidet selskapet driver for å tilfredsstille kundenes ønsker om langsiktige og kostnadseffektive løsninger basert på funksjonelle behov, inkludert arbeid for å tilfredsstille miljøkrav og krav til sikkerhet og arbeidsmiljø.

Asfaltmiljøet i Skottland

Studieturens andre hoveddel omfattet møter med representanter for asfaltmiljøet i Skottland. Vi møtte representant for entreprenøren Tayside Contracts som er en kommersiell aktør etablert av lokale myndigheter (flere «counsils/kommuner) i Tayside. Selskapet utfører vegvedlikehold og vinterdrift i tillegg til tjenester som verksteddrift, renhold, mm. Tayside Contracts driver eget steinbrudd og asfaltfabrikk.

Videre  møtte vi en representant for Institute of Asphalt Technology (IAT). Instituttet er en profesjonell organisasjon for privat og offentlig sektor og samler personer som arbeider innen feltet asfaltteknologi knyttet til alle sider av produksjon, utlegging og bruk av asfalt/bitumen-materialer. IAT driver opplæringsvirksomhet og arrangerer lokale og nasjonale konferanser.

Til siste møtte en representant for Breedon Aggregates som er den største leverandøren av steinmaterialer og asfalt i Skottland.

De personene vi møtte gjennom studieturen hadde eller hadde hatt, i tillegg til sin yrkestilhørighet, også sentrale roller i nasjonale og internasjonale organisasjoner innen asfaltsektoren, som EAPA, European Asphalt Pavement Association. De vil inkluderteinformasjon fra begge disse sidene av sin erfaring i møtene med oss.

Studieturens program inneholdt i tillegg tid for sosialt samvær med mulighet for faglige diskusjoner i mindre grupper, samt sightseeing knyttet til lokale severdigheter i og rundt Dundee. Sentralt her stod et besøk på skuten «Discovery», som ble benyttet av kaptein Scott på hans ekspedisjon til Sydpolen, altså Skottlands svar på Norges «Fram».

Program for NA’s Studietur 2012

Mandag 24. september 2012

Avreise fra Oslo/Gardermoen kl. 09.30 via Amsterdam til Edinburgh

Buss Edinburgh – Dundee, inkludert guided tur på Tullarbardine Destillery

Middag i Dundee om kvelden

Tirsdag 25. september 2012

Nynas raffineri, Dundee: Omvisning og orienteringer

Av praktiske hensyn må gruppen deles i to under besøket på raffineriet, omvisningen kombineres derfor med besøk på Verdant Works (industrimuseum) og Discovery (kaptein Scotts polskute)

Middag i Dundee om kvelden

Onsdag 26. september 2012

Seminar på Apex Hotel i Dundee

Iain Waddell, Managing Director, Tayside Contracts
Subject: Public Sector and Asphalt in Scotland

Jukka Laitinen, Asphalt Engineering Support Manager, Nynas UK AB, President of the Institute of Asphalt Technology.
Subject: The role of the Institute of Asphalt Technology, Overview of current asphalt technology in the UK, The role of binders in Performance Asphalts

Alan Mackenzie, Chief Executive of Breedon Aggregates Scotland Ltd
Subject: General asphalt developments in the UK and Europe, Changing climate on Asphalt demand, The need for infrastructure spending in the UK, Update on innovation

http://www.breedonaggregates.com/

Avreise til Edinburgh, inkludert bysightseeing i Edinburgh

Middag i Edinburgh om kvelden

Torsdag 27. september 2012

Morgenen fri fram til avreise

Hjemreise fra Edinburgh via Amsterdam til Oslo/Gardermoen, ankomst 18.50

 

Last ned filer

Studietur_2012 til web.pdf