Studietur til Bergen 8.–9. september 2021

Studietur invitasjon 2021.jpg

Norsk Asfaltforening sin studietur til Bergen med tema «Kampen mot vannet» ble arrangert 8.–9. september med nesten 50 påmeldte.

Vi startet på onsdag 8. september med å dra til Arstec AS. Der ble det foredrag med tema "Asfalt og vann" av Roger Lundberg. Han tok opp generelle utfordringer med fuktighet i asfaltproduksjon

og med dypere fokus på LTA og gjenbruk og demonstrasjon av asfaltprodukter til forebyggende vedlikehold.

Rune Kilen, Safe Control sitt tema var dypstabiliseringsprosjekt på kommunal vei utført med 4 forskjellige metoder. Etter foredraget ble det befaring på forsterket vei.

Torsdag 9. september holdt Kelly Iversen Nesheim, Statens vegvesen finnlegg om håndtering av vann ved utbyggingen av E39, Rådal - Svegatjørn

og vi fikk informasjon  av Tore Pedersen fra Vestland fylkeskommune om Vestland fylkeskommune sin erfaring med regionsreformen og deres fokus på bærekraft .