Fagseminarer

Norsk Asfaltforening gjennomfører fagseminarer, konferanse og studietur. 

Bitumen – hvor går veien videre?

Krav om EPD og lavere CO2-avtrykk på produksjon og utlegging av asfalt tvinger frem nye løsninger og nye produkter. De seinere årene er det presentert mange nye produkter som baserer seg på biogene råvarer. I årets NABin konferanse skal vi forsøke å skape et litt bredere bilde av dagens situasjon, og kanskje får vi litt mer innblikk i hvor veien går videre.

Klikk på filen under og les alt om det faglige programmet.

Meld deg på ved å fylle ut det elektroniske påmeldingsskjema under, husk påmeldingsfrist 8. oktober d.å.

NABin 2022.jpg

Miljødagen arrangeres i samarbeid med Norsk Asfaltforening og Kontroll ordningen for asfaltgjenvinning, KFA.

Svart gull – grønn asfalt

Resirkulert asfalt er det «svarte gullet» som gir «grønn asfalt». Gjenbruk av materialer til veiformål er en viktig del av den sirkulære økonomien og bidrar i sterk grad til reduksjon av klimagasser. På årets miljødag vil vi presentere mange av de mulighetene som foreligger for resirkulering av materialer, samt presentere de ­overordnede mål og planer for å oppnå en sirkulær økonomi i veibransjen.

Klikk på filen under og les mer om programmet og meld deg på elektronisk innen 17. oktober d.å.

Forside Miljødag til hjemmeside.jpg

Vegbyggingsmaterialer, tilstandskartlegging og forsterkning

Seminaret omhandler en blanding av teoretiske og praktiske temaer innenfor overnevnte forkusområder, og burde være av stor interesse for alle som jobber med veg, dvs. ansatte i entreprenør- og konsulentfirmaer, statlige og (fylkes)kommunale byggherrer.

Klikk på filen under og les programmet, meld deg på ved å fylle ut det elektronisk påmeldingsskjema innen 18. november

 

 

Forside til hjemmesiden.jpg

NAMet – Metodedagen – arrangeres 18. januar i Oslo.

Hold av datoen! Mer informasjon, program og elektronisk påmeldingsskjema kommer.

Forside NAMet hjemmeside.jpg

NAMet arrangeres ble arrangert 23. mars 2022, dagen før Asfaltdagen, Oslo

Konferansen var fulltegnet, det deltok 130 på konferansen.

 

 

NAMet forsiden.jpg

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen

Miljødagen_2021_forside.jpg

alt

Bindemiddelgruppen sitt fagseminar NABin 2021 arrangeres 19. oktober 2021 i Oslo.

NABin 2021.jpg

alt

NADim arrangerer sitt fagseminar 2. desember 2021 på Gardermoen.

NADim 2021.jpg

Metodedagen 2020 tok opp aktuelt tema om måle- og analysemetoder for asfalt.

NAMet_2020.jpg

NABin fagseminar tirsdag 15. oktober hadde i år tema som deformansjonmotstand, vannømfintlighet og bestandighet.

 

Alt 1 NABin_2019 01.jpg

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.