Fagseminarer

Norsk asfaltforening gjennomfører fagseminarer, konferanse og studietur. 

Den tradisjonelle asfaltkonferansen på SAS hotellet er avlyst pga. Covid-19. Norsk Asfaltforening arrangerer et kortere webinar 21. januar 2021 i stedet.

Webinaret vil være gratis.

Det vil i desember bli lagt ut påmelding til seminaret. Alle medlemmer får informasjon når påmeldingen er lagt ut.

Asfaltdagen 2021 Web-01.jpg

Miljødagen 2021 er avlyst pga. Covid-19 og utsatt til 9. november 2021, Oslo. 

Miljødagen arrangeres av Veiteknisk Institutt (VTI) og Norsk Asfaltforening (NA). 

 

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen.

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, og bransjen har tatt i bruk produktdeklarasjon for asfalt. Både innen nybygging av vei og reasfaltering skal utslippene reduseres betydelig innen 2030. Det er krav om miljøvekting i offentlige anskaffelser. Miljødagen 2020 tar sikte på å informere om hvor vi er og hvor veien går videre.

Det ble gjort forsøk med vektlegging av CO2-utslipp i kontrakter i 2019. Nå er tiden inne for å ta i bruk vektlegging av klimagassutslipp ved tildeling av asfaltkontrakter. Hvordan bør dette gjøres?

Her vil programmet og elektronisk påmelding bli lagt ut.

 

 

Milj├©dagen_2021_forside_web.jpg

NAMet arrangeres 19. januar 2022.

NAMet_2022.jpg

NABin fagseminar tirsdag 15. oktober hadde i år tema som deformansjonmotstand, vannømfintlighet og bestandighet.

Les om det faglige programmet ved å klikke på filen under.

 

Fagkonferansen ble avholdt 28. november i Oslo, Gardermoen. Under finner du innleggene som ble holdt under konferansen.

Du kan også åpne NADim programmet ved å klikke på filen under.

 

 

 

Metodedagen 2020 tok opp aktuelt tema om måle- og analysemetoder for asfalt. I tillegg aktuelle temaer som retningslinjer for asfalt som skal gjelde fra 2021.  Og krav om mer omfattende proporsjonering av asfaltmasser enn det som nå er praksis. Ragnar Evensen holdt innlegg om intensjonen med de nye kravene og Stein Hoseth tok opp hvilke tanker en asfaltprodusent har om de nye kravene.

Det var 76 deltakere som deltok på fagseminaret.

 

Les programmet og innleggene ved å trykke på filene under

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.