Fagseminarer

Norsk asfaltforening gjennomfører fagseminarer, konferanse og studietur. 

Veiteknisk Institutt(VTI)  og Norsk Asfaltforening (NA) vil avholde Miljødagen 14. oktober 2020 i Oslo.

Elektonisk påmeldingsskjema finner du nederst på siden og fristen for påmelding er satt til 23. september. Husk at var du påmeldt til Miljødagen i mars d.å, som nå ararrangeres 14.oktober 2020, må det sendes inn ny påmelding.

 

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen.

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, og bransjen har tatt i bruk produktdeklarasjon for asfalt. Både innen nybygging av vei og reasfaltering skal utslippene reduseres betydelig innen 2030. Det er krav om miljøvekting i offentlige anskaffelser. Miljødagen 2020 tar sikte på å informere om hvor vi er og hvor veien går videre.

Det ble gjort forsøk med vektlegging av CO2-utslipp i kontrakter i 2019. Nå er tiden inne for å ta i bruk vektlegging av klimagassutslipp ved tildeling av asfaltkontrakter. Hvordan bør dette gjøres?

.

 

Les mer om programmet ved å trykke på filen under. Påmelding på skjema under filen. Husk fristen 23. september.

NABin fagseminar tirsdag 15. oktober hadde i år tema som deformansjonmotstand, vannømfintlighet og bestandighet.

Les om det faglige programmet ved å klikke på filen under.

 

Fagkonferansen ble avholdt 28. november i Oslo, Gardermoen. Under finner du innleggene som ble holdt under konferansen.

Du kan også åpne NADim programmet ved å klikke på filen under.

 

 

 

Metodedagen 2020 tok opp aktuelt tema om måle- og analysemetoder for asfalt. I tillegg aktuelle temaer som retningslinjer for asfalt som skal gjelde fra 2021.  Og krav om mer omfattende proporsjonering av asfaltmasser enn det som nå er praksis. Ragnar Evensen holdt innlegg om intensjonen med de nye kravene og Stein Hoseth tok opp hvilke tanker en asfaltprodusent har om de nye kravene.

Det var 76 deltakere som deltok på fagseminaret.

 

Les programmet og innleggene ved å trykke på filene under

Foreningen arrangerer hvert år i september en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går med stor deltakelse til inn og utland.