NAMet onsdag 15. januar 2025

NAMet arrangeres onsdag 15. januar 2025 på Hotel Bristol i Oslo.

Mer om programmet og påmelding kommer.

alt

Gode og sikre målemetoder er en forutsetning for nye kontraktsformer og produktutvikling. Metodegruppen i Norsk Asfaltforening, NAMet, arbeider for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekker og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljøet, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Metodedagen arrangeres for å dele kunnskap om målemetoder i asfaltbransjen.

Husk at Asfaltdagen arrangeres på samme sted, dagen etter NAMet: torsdag 16. januar.