Asfaltdagen 2016

Asfaltdagen 2016 ble avholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel 21. januar 2016

Her er programmet for Asfaltdagen 2016. Enkelte innlegg kan lastes ned ved å klikke på linken i programmet.

09.15–10.00 Varige veger – konklusjoner og videreføring Leif Jørgen Bakløkk og Nils Uthus, Vegdirektoratet, TMT

10.00–10.30 Gjenbruk – utfordringer og muligheter Roar Telle, Veiteknisk Institutt/KFA

11.00–11.20 Gjenbruk i andre Europeiskeland og LCA/LCC for gjenbruk Björn Kalman, VTI, Sverige 

11.20–11.40 Gjenbruk i praksis – EN – erfaringer Egil Velde, Velde Asfalt AS

11.40–11.50 Jubileum 40 års markering Gunnar Johs Eide, leder for Jubileumskomiteen

11.50–12.00 Prisutdeling: Årets asfaltjobb 2015

13.00–13.20 Farget asfalt Karsten Søndergaard, Nordic Color AS

13.20–13.40 Densitetsmålinger– utførelse og erfaring med ulikt utstyr Einar Aasprong, Sentrallaboratoriet, SVV Region midt

14.30–14.50 Veimerking, – fordeler og ulemper ved forsterket veimerking Terje Giæver, Vegdirektoratet , TMT

14.50–15.05 Foreløpig erfaringer med egenskapskrav / funksjonskrav i asfaltkontrakter Geir Berntsen, SVV Region øst

15.05–15.15 Studietur 2016 Vibeke Taranger, Veiteknisk Institutt